Rolowanie instrumentów: CATLLE

27-05-2016 14:17
Szanowni Klienci, 30 maja nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu CATTLE.
Rolowanie instrumentów: CATLLE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- ( CATTLE) dla pozycji długiej +352 pkt. dla pozycji krótkiej -364 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym  instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie :

https://www.tms.pl/oferta/tms-trader

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.