Rolowanie instrumentów: BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y, ITALY10Y, UK10Y

31-05-2016 09:11
Szanowni Klienci, 1 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y, ITALY10Y, UK10Y.
Rolowanie instrumentów: BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y, ITALY10Y, UK10Y

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • BUND10Y dla pozycji długiej +103 pkt. dla pozycji krótkiej -105 pkt.
  • SCHATZ2Y  dla pozycji długiej +5 pkt. dla pozycji krótkiej -7 pkt.
  • SWISS10Y  dla pozycji długiej -553,5 pkt. dla pozycji krótkiej +548,5 pkt.
  • ITALY10Y  dla pozycji długiej -147,5 pkt. dla pozycji krótkiej +142,5 pkt.
  • UK10Y  dla pozycji długiej -166,5 pkt. dla pozycji krótkiej +163,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych. 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Trader.