Rolowanie instrumentów BRACOMP, LEANHOGS, GO_BRASIL, GO_LNHOGS

07-08-2015 10:15
Szanowni Klienci, 10 sierpnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów BRACOMP, LEANHOGS, GO_BRASIL, GO_LNHOGS.
Rolowanie instrumentów BRACOMP, LEANHOGS, GO_BRASIL, GO_LNHOGS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • BRACOMP dla pozycji długiej -170 pkt. dla pozycji krótkiej +170 pkt.
  • GO_BRASIL dla pozycji długiej -170 pkt. dla pozycji krótkiej +170 pkt.
  • LEANHOGS dla pozycji długiej +1370 pkt. dla pozycji krótkiej -1370 pkt.
  • GO_LNHOGS dla pozycji długiej +1370 pkt. dla pozycji krótkiej -1370pkt

Zmiana kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.        

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.