Rolowanie instrumentów: BRACOMP

10-08-2016 15:36
Szanowni Klienci, 11 sierpnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu BRACOMP.
Rolowanie instrumentów: BRACOMP

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • BRACOMP dla pozycji długiej  -940 pkt. dla pozycji krótkiej +840 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl/oferta/tms-trader Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Trader