Rolowanie instrumentów: BRACOMP

10-06-2016 09:02
Szanowni Klienci, 14 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu BRACOMP.
Rolowanie instrumentów: BRACOMP

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • BRACOMP dla pozycji długiej -1190 pkt. dla pozycji krótkiej +1090 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie : 
https://www.tms.pl/oferta/tms-trader

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych