Rolowanie instrumentów BRACOMP

11-12-2015 17:16
Szanowni Klienci, 14 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów BRACOMP
Rolowanie instrumentów BRACOMP

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • BRACOMP dla pozycji długiej -689 pkt. dla pozycji krótkiej +689 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na w/w instrumentach.

Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.