Rolowanie: HEATINGOIL, NATGAS.

18-11-2016 09:06
21 listopada 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu HEATINGOIL, NATGAS.
Rolowanie: HEATINGOIL, NATGAS.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- HEATINGOIL dla pozycji długiej -122 pkt. dla pozycji krótkiej +102 pkt.

- NATGAS dla pozycji długiej -177 pkt. dla pozycji krótkiej +167 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanych instrumentach blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader.