Rolowanie GO_ HOLLAND, GO_FR40, ...

16-06-2015 09:01
Szanowni Klienci, 17 czerwca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_HOLLAND, GO_FR40, GO_IBX35, GO_COTTON, GO_UK10Y, GO_NGAS, GO_HOIL oraz GO_OILUS_I.
Rolowanie GO_ HOLLAND, GO_FR40, ...

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_HOLLAND dla pozycji długiej +335 pkt, dla pozycji krótkiej -335 pkt
  • GO_FR40 dla pozycji długiej +77 pkt, dla pozycji krótkiej -77 pkt
  • GO_IBX35 dla pozycji długiej +51  pkt, dla pozycji krótkiej -51 pkt
  • GO_COTTON dla pozycji długiej -137 pkt, dla pozycji krótkiej +137 pkt
  • GO_UK10Y dla pozycji długiej +88 pkt, dla pozycji krótkiej -88 pkt
  • GO_NGAS dla pozycji długiej -21 pkt, dla pozycji krótkiej +21 pkt
  • GO_HOIL dla pozycji długiej -82 pkt, dla pozycji krótkiej +82 pkt
  • GO_OILUS_I dla pozycji długiej -48 pkt, dla pozycji krótkiej +48 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.