Rolowanie: FRA40, ESP35

17-11-2016 12:10
17 listopada 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów FRA40 oraz ESP35.
Rolowanie: FRA40, ESP35

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- FRA40 dla pozycji długiej +37,5 pkt. dla pozycji krótkiej -62,5 pkt.

- ESP35 dla pozycji długiej +4 pkt. dla pozycji krótkiej -14 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanych instrumentach blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Connect.