Rolowanie dla instrumentów OILWTI, GO_OILUS_I, HEATINGOIL, NATGAS, GO_NGAS, UK10Y, GO_UK10Y

18-09-2015 17:04
Szanowni Klienci, 21 września 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów OILWTI, GO_OILUS_I, HEATINGOIL, NATGAS, GO_NGAS, UK10Y, GO_UK10Y.
Rolowanie dla instrumentów OILWTI, GO_OILUS_I, HEATINGOIL, NATGAS, GO_NGAS, UK10Y, GO_UK10Y

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.


Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):


 


  • (OILWTI) dla pozycji długiej -34 pkt. dla pozycji krótkiej +34 pkt.
  • (GO_OILUS_I) dla pozycji długiej -34 pkt. dla pozycji krótkiej +34 pkt.
  • (HEATINGOIL) dla pozycji długiej -195 pkt. dla pozycji krótkiej +195 pkt.
  • (NATGAS) dla pozycji długiej -73 pkt. dla pozycji krótkiej +73 pkt.
  • (GO_NGAS) dla pozycji długiej -73 pkt. dla pozycji krótkiej +73 pkt.
  • (UK10Y) dla pozycji długiej +97 pkt. dla pozycji krótkiej -97 pkt.
  • (GO_UK10Y) dla pozycji długiej +97 pkt. dla pozycji krótkiej -97 pkt.

 


Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie :


https://www.tms.pl/oferta/tms-trader


 


Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych