Rolowanie: DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25.

15-09-2016 09:02
15 września 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25.
Rolowanie: DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- DE30 dla pozycji długiej  +87.5 pkt. dla pozycji krótkiej -102.5 pkt.

- DE50 dla pozycji długiej  -24.5 pkt. dla pozycji krótkiej +9.5 pkt.

- GB100 dla pozycji długiej  +390,5 pkt. dla pozycji krótkiej -410,5 pkt.

- CH20 dla pozycji długiej  +26 pkt. dla pozycji krótkiej -30 pkt.

- EU50 dla pozycji długiej  +16.5 pkt. dla pozycji krótkiej -19.5 pkt.

- PL20 dla pozycji długiej  +10 pkt. dla pozycji krótkiej -12 pkt.

- IT40 dla pozycji długiej  +127 pkt. dla pozycji krótkiej -137 pkt.

- US30 dla pozycji długiej  +79 pkt. dla pozycji krótkiej -83 pkt.

- US100 dla pozycji długiej  +40 pkt. dla pozycji krótkiej -50 pkt.

- US500 dla pozycji długiej  +66 pkt. dla pozycji krótkiej -72 pkt.

- US2000 dla pozycji długiej  +31 pkt. dla pozycji krótkiej -37 pkt.

- FR40 dla pozycji długiej  +107.5 pkt. dla pozycji krótkiej -132.5 pkt.

- NL25 dla pozycji długiej  +25 pkt. dla pozycji krótkiej -45 pkt.

- ES35 dla pozycji długiej  +28 pkt. dla pozycji krótkiej -38 pkt.

- SE30 dla pozycji długiej  +575  pkt. dla pozycji krótkiej -675 pkt.

- NO25 dla pozycji długiej  +710 pkt. dla pozycji krótkiej -810 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader.