Rolowanie: DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25.

09-09-2016 09:38
15 września 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25.
Rolowanie: DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- DE30 dla pozycji długiej  +92.5 pkt. dla pozycji krótkiej -107.5 pkt.

- DE50 dla pozycji długiej  +21.5 pkt. dla pozycji krótkiej -36.5 pkt.

- GB100 dla pozycji długiej  +395 pkt. dla pozycji krótkiej -415 pkt.

- CH20 dla pozycji długiej  +22 pkt. dla pozycji krótkiej -26 pkt.

- EU50 dla pozycji długiej  +14.5 pkt. dla pozycji krótkiej -17.5 pkt.

- PL20 dla pozycji długiej  +6 pkt. dla pozycji krótkiej -8 pkt.

- IT40 dla pozycji długiej  +122 pkt. dla pozycji krótkiej -132 pkt.

- US30 dla pozycji długiej  +78 pkt. dla pozycji krótkiej -82 pkt.

- US100 dla pozycji długiej  +32 pkt. dla pozycji krótkiej -42 pkt.

- US500 dla pozycji długiej  +62 pkt. dla pozycji krótkiej -68 pkt.

- US2000 dla pozycji długiej  +42 pkt. dla pozycji krótkiej -48 pkt.

- FR40 dla pozycji długiej  +107.5 pkt. dla pozycji krótkiej -132.5 pkt.

- NL25 dla pozycji długiej  +20 pkt. dla pozycji krótkiej -40 pkt.

- ES35 dla pozycji długiej  +26 pkt. dla pozycji krótkiej -36 pkt.

- SE30 dla pozycji długiej  +9 pkt. dla pozycji krótkiej -109 pkt.

- NO25 dla pozycji długiej  -103 pkt. dla pozycji krótkiej +3 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader.