Rolowanie: BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y oraz ITALY10Y.

26-08-2016 09:25
1 września 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y oraz ITALY10Y.
Rolowanie: BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y oraz ITALY10Y.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- (BUND10Y) dla pozycji długiej +271 pkt. dla pozycji krótkiej -273 pkt.

- (SCHATZ2Y) dla pozycji długiej +2 pkt. dla pozycji krótkiej -4 pkt.

- (SWISS10Y) dla pozycji długiej  +278 pkt. dla pozycji krótkiej -288 pkt.

- (ITALY10Y) dla pozycji długiej +181 pkt. dla pozycji krótkiej -188 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy klientów TMS Trader.

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA