Rolowanie 19.05.2020 – aktualizacja 18-05-2020 22:48

18-05-2020 22:48
Rolowanie 19.05.2020 – aktualizacja

TMS Trader

19.05.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLIN.std, HOIL.std, NATGAS.std, OILBRNT.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • GASOLIN.std dla pozycji długiej -159 pkt. dla pozycji krótkiej 109 pkt.
 • HOIL.std dla pozycji długiej -383 pkt. dla pozycji krótkiej 283 pkt.
 • NATGAS.std dla pozycji długiej -181 pkt. dla pozycji krótkiej 171 pkt.
 • OILBRNT.std dla pozycji długiej -35 pkt. dla pozycji krótkiej 27 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

TMS Connect

19.05.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLIN.pro, HOIL.pro, NATGAS.pro, OILBRNT.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • GASOLIN.pro dla pozycji długiej -159 pkt. dla pozycji krótkiej 109 pkt.
 • HOIL.pro dla pozycji długiej -356 pkt. dla pozycji krótkiej 310 pkt.
 • NATGAS.pro dla pozycji długiej -181 pkt. dla pozycji krótkiej 171 pkt.
 • OILBRNT.pro dla pozycji długiej -35 pkt. dla pozycji krótkiej 27 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

TMS Markets

19.05.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: NATGAS, OIL.BRENT, TNOTE. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • NATGAS dla pozycji długiej -176 pkt. dla pozycji krótkiej 176 pkt.
 • OIL.BRENT dla pozycji długiej -31 pkt. dla pozycji krótkiej 31 pkt.
 • TNOTE dla pozycji długiej 23.4 pkt. dla pozycji krótkiej -23.4 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.