Jesteś w centrum świata inwestycji

Rolowanie 18.02.2021 – wartości ostateczne 18-02-2021 23:32

18-02-2021 23:32
Rolowanie 18.02.2020 – wartości ostateczne

TMS Trader

 • GASOLIN.std dla pozycji długiej -944 pkt., dla pozycji krótkiej 914 pkt.
 • WHEAT.std dla pozycji długiej -42.5 pkt., dla pozycji krótkiej 12.5 pkt.
 • SOYBEAN.std dla pozycji długiej -30 pkt., dla pozycji krótkiej 0 pkt.
 • OATS.std dla pozycji długiej -90 pkt., dla pozycji krótkiej 40 pkt.
 • NATGAS.std dla pozycji długiej 99.5 pkt., dla pozycji krótkiej -124.5 pkt.
 • HOIL.std dla pozycji długiej 111 pkt., dla pozycji krótkiej -161 pkt.
 • OILBRNT.std dla pozycji długiej 78 pkt., dla pozycji krótkiej -88 pkt.

TMS Connect

 • GASOLIN.pro dla pozycji długiej -944 pkt., dla pozycji krótkiej 914 pkt.
 • WHEAT.pro dla pozycji długiej -30 pkt., dla pozycji krótkiej 25 pkt.
 • SOYBEAN.pro dla pozycji długiej -17.5 pkt., dla pozycji krótkiej 12.5 pkt.
 • NATGAS.pro dla pozycji długiej 107.5 pkt., dla pozycji krótkiej -116.5 pkt.
 • HOIL.pro dla pozycji długiej 36 pkt., dla pozycji krótkiej -236 pkt.
 • OATS.pro dla pozycji długiej -70 pkt., dla pozycji krótkiej 60 pkt.
 • OILBRNT.pro dla pozycji długiej 78.5 pkt., dla pozycji krótkiej -87.5 pkt.

TMS Markets

 • CORN dla pozycji długiej 125 pkt., dla pozycji krótkiej -125 pkt.
 • SOYBEAN dla pozycji długiej -150 pkt., dla pozycji krótkiej 150 pkt.
 • WHEAT dla pozycji długiej -275 pkt., dla pozycji krótkiej 275 pkt.
 • NATGAS dla pozycji długiej 112 pkt., dla pozycji krótkiej -112 pkt.
 • OIL.BRENT dla pozycji długiej 82 pkt., dla pozycji krótkiej -84 pkt.