Jesteś w centrum świata inwestycji

Rolowanie 18.02.2021 – aktualizacja 17-02-2021 21:52

17-02-2021 21:52
Rolowanie 18.02.2021 – aktualizacja

TMS Trader

Rolowania

18.02.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLIN.std, SOYBEAN.std, OATS.std, WHEAT.std, NATGAS.std, HOIL.std, OILBRNT.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • GASOLIN.std dla pozycji długiej -842 pkt., dla pozycji krótkiej 812 pkt.
 • SOYBEAN.std dla pozycji długiej -20 pkt., dla pozycji krótkiej -10 pkt.
 • OATS.std dla pozycji długiej -67.5 pkt., dla pozycji krótkiej 67.5 pkt.
 • WHEAT.std dla pozycji długiej -52.5 pkt., dla pozycji krótkiej 22.5 pkt.
 • NATGAS.std dla pozycji długiej 210.5 pkt., dla pozycji krótkiej -235.5 pkt.
 • HOIL.std dla pozycji długiej 91 pkt., dla pozycji krótkiej -191 pkt.
 • OILBRNT.std dla pozycji długiej 71 pkt., dla pozycji krótkiej -81 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

TMS Connect

Rolowania

18.02.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLIN.pro, WHEAT.pro, SOYBEAN.pro, OATS.pro, NATGAS.pro, HOIL.pro, OILBRNT.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • GASOLIN.pro dla pozycji długiej -828.5 pkt., dla pozycji krótkiej 825.5 pkt.
 • WHEAT.pro dla pozycji długiej -40 pkt., dla pozycji krótkiej 35 pkt.
 • SOYBEAN.pro dla pozycji długiej -6.5 pkt., dla pozycji krótkiej 3.5 pkt.
 • OATS.pro dla pozycji długiej -67.5 pkt., dla pozycji krótkiej 67.5 pkt.
 • NATGAS.pro dla pozycji długiej 222 pkt., dla pozycji krótkiej -224 pkt.
 • HOIL.pro dla pozycji długiej 136 pkt., dla pozycji krótkiej -146 pkt.
 • OILBRNT.pro dla pozycji długiej 75 pkt., dla pozycji krótkiej -77 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

TMS Markets

Rolowania

18.02.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: WHEAT, SOYBEAN, OIL.BRENT, NATGAS, CORN. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • WHEAT dla pozycji długiej -375 pkt., dla pozycji krótkiej 375 pkt.
 • SOYBEAN dla pozycji długiej -50 pkt., dla pozycji krótkiej 50 pkt.
 • OIL.BRENT dla pozycji długiej 76 pkt., dla pozycji krótkiej -76 pkt.
 • NATGAS dla pozycji długiej 223 pkt., dla pozycji krótkiej -223 pkt.
 • CORN dla pozycji długiej 275 pkt., dla pozycji krótkiej -275 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.