Rolowania - wartości naliczone 23-09-2021 23:25

23-09-2021 23:25
Rolowania - wartości naliczone

TMS Trader

  • BITCOIN dla pozycji długiej -14000 pkt., dla pozycji krótkiej 14000 pkt.
  • GASOLIN.std dla pozycji długiej 424 pkt., dla pozycji krótkiej -484 pkt.
  • HOIL.std dla pozycji długiej -73 pkt., dla pozycji krótkiej -127 pkt.

TMS Connect

  • BITCOIN dla pozycji długiej -14000 pkt., dla pozycji krótkiej 14000 pkt.
  • GASOLIN.pro dla pozycji długiej 451.5 pkt., dla pozycji krótkiej -456.5 pkt.
  • HOIL.pro dla pozycji długiej 25.5 pkt., dla pozycji krótkiej -28.5 pkt.