Rolowania - wartości naliczone 22-09-2021 00:07

22-09-2021 00:07
Rolowania - wartości naliczone

TMS Trader

  • OILBRNT.std dla pozycji długiej 76 pkt., dla pozycji krótkiej -86 pkt.

TMS Connect

  • OILBRNT.pro dla pozycji długiej 80 pkt., dla pozycji krótkiej -82 pkt.

TMS Markets

  • OIL.BRENT dla pozycji długiej 81 pkt., dla pozycji krótkiej -81 pkt.