Rolowania - wartości naliczone 21-09-2021 02:18

21-09-2021 02:18
Rolowania - wartości naliczone

TMS Trader

  • PLATIN.std dla pozycji długiej -46 pkt., dla pozycji krótkiej -54 pkt.

TMS Connect

  • PLATIN.pro dla pozycji długiej 2 pkt., dla pozycji krótkiej -6 pkt.