Rolowania - wartości naliczone 08-04-2020 03:08

08-04-2020 03:08
Rolowania - wartości naliczone

TMS Trader & TMS Connect
Rolowania – wartości naliczone

 
• COCOA.std dla pozycji długiej 15.5  pkt. dla pozycji krótkiej -20.5 pkt.
• COCOA.pro dla pozycji długiej 15.5 pkt. dla pozycji krótkiej -20.5 pkt.
• COFFEE.std dla pozycji długiej -122.5 pkt. dla pozycji krótkiej 107.5 pkt.
• COFFEE.pro dla pozycji długiej -120 pkt. dla pozycji krótkiej 110 pkt.
 COTTON.std dla pozycji długiej -31 pkt. dla pozycji krótkiej 21 pkt.
• COTTON.pro dla pozycji długiej -31  pkt. dla pozycji krótkiej 21 pkt.
• SUGAR.std dla pozycji długiej -2 pkt. dla pozycji krótkiej -2 pkt.
• SUGAR.pro dla pozycji długiej  -1 pkt. dla pozycji krótkiej -1 pkt.

TMS Markets
Rolowania – wartości naliczone

 
• COCOA dla pozycji długiej 18 pkt. dla pozycji krótkiej –18 pkt.
• COFFEE dla pozycji długiej -115 pkt. dla pozycji krótkiej 115 pkt.
• COTTON dla pozycji długiej -26 pkt. dla pozycji krótkiej 26 pkt.
• SUGAR dla pozycji długiej 0 pkt. dla pozycji krótkiej 0 pkt