Rolowania - wartości naliczone 24-03-2020 23:43

24-03-2020 23:43
Rolowania - wartości naliczone

Wartości naliczone:

  • OIL.BRENT dla pozycji długiej -259 pkt. dla pozycji krótkiej 259 pkt.