Rolowania - wartości naliczone 05-10-2020 23:25

05-10-2020 23:25
Rolowania - wartości naliczone

TMS Trader

  • CATTLE.std dla pozycji długiej -337.5 pkt., dla pozycji krótkiej 317.5 pkt.

TMS Connect

  • CATTLE.pro dla pozycji długiej -335 pkt., dla pozycji krótkiej 320 pkt.