Rolowania - wartości naliczone 24-03-2020 23:42

24-03-2020 23:42
Rolowania - wartości naliczone

Wartości naliczone:

  • GASOLIN.pro dla pozycji długiej -678 pkt. dla pozycji krótkiej 628 pkt.
  • GASOLIN.std dla pozycji długiej -678 pkt. dla pozycji krótkiej 628 pkt.
  • HOIL.pro dla pozycji długiej -52 pkt. dla pozycji krótkiej 6 pkt.
  • HOIL.std dla pozycji długiej -79 pkt. dla pozycji krótkiej -21 pkt.
  • OILBRNT.pro dla pozycji długiej -263 pkt. dla pozycji krótkiej 255 pkt.
  • OILBRNT.std dla pozycji długiej -263 pkt. dla pozycji krótkiej 255 pkt.