Rolowania - wartości naliczone 23-03-2020 22:41

23-03-2020 22:41
Rolowania - wartości naliczone

Rolowania – wartości naliczone:

  • PLATIN.pro dla pozycji długiej -10  pkt. dla pozycji krótkiej -10 pkt.
  • PLATIN.std dla pozycji długiej -10 pkt. dla pozycji krótkiej -10 pkt.