Rolowania - wartości naliczone 19-03-2020 01:31

19-03-2020 01:31
Rolowania - wartości naliczone

TMS Trader
Rolowania – wartości naliczone

 
• US100.std dla pozycji długiej 166 pkt. dla pozycji krótkiej -194 pkt.
• US30.std dla pozycji długiej 123.5  pkt. dla pozycji krótkiej -132.5  pkt.
• US500.std dla pozycji długiej 121  pkt. dla pozycji krótkiej -131 pkt.
• US2000.std dla pozycji długiej 40.5  pkt. dla pozycji krótkiej -55.5pkt.

TMS Connect
Rolowania – wartości naliczone

 
• US30.pro dla pozycji długiej 123.5       pkt. dla pozycji krótkiej -132.5 pkt.   
• DJ30 dla pozycji długiej 1235  pkt. dla pozycji krótkiej -1325     pkt.        
• SPX500 dla pozycji długiej 1210 pkt. dla pozycji krótkiej -1310 pkt.            
• US500.pro dla pozycji długiej 121 pkt. dla pozycji krótkiej -131 pkt.                          
• NAS100 dla pozycji długiej 166  pkt. dla pozycji krótkiej -194  pkt.                            
• US100.pro dla pozycji długiej 166 pkt. dla pozycji krótkiej -194    pkt.                       
• US2000.pro dla pozycji długiej 40.5 pkt. dla pozycji krótkiej -55.5 pkt.          

TMS Markets
Rolowania – wartości naliczone

• US.30 dla pozycji długiej 128  pkt. dla pozycji krótkiej -128 pkt.
• US.500 dla pozycji długiej 126  pkt. dla pozycji krótkiej -126pkt.
• US.100 dla pozycji długiej 180  pkt. dla pozycji krótkiej -180 pkt.
• US.2000 dla pozycji długiej 48  pkt. dla pozycji krótkiej -48 pkt.