Rolowania - wartości naliczone 18-03-2020 00:52

18-03-2020 00:52
Rolowania - wartości naliczone

TMS Trader
Rolowania – wartości naliczone

• AU200.std dla pozycji długiej 7 pkt. dla pozycji krótkiej -15  pkt.
• OILWTI.std dla pozycji długiej -43,5  pkt. dla pozycji krótkiej 34.5 pkt.

TMS Connect
Rolowania – wartości naliczone

• AU200.pro dla pozycji długiej 7 pkt. dla pozycji krótkiej -15  pkt.
• OILWTI.pro dla pozycji długiej -43,5  pkt. dla pozycji krótkiej  34.5 pkt.

TMS Markets 

Rolowania – wartości naliczone
• OIL.WTI dla pozycji długiej -39 pkt. dla pozycji krótkiej 39 pkt.
• AU.200 dla pozycji długiej 11 pkt. dla pozycji krótkiej -11 pkt.
• US.VIX  dla pozycji długiej 740 pkt. dla pozycji krótkiej -740 pkt.