Rolowania - wartość ostateczna 17-04-2020 01:57

17-04-2020 01:57
TMS Trader & TMS Connect
Rolowania - wartość ostateczna

Wartości rolowania wynoszą:
• FR40.pro dla pozycji długiej 272,5 pkt. dla pozycji krótkiej -297,5 pkt.
• FR40.std dla pozycji długiej 272,5 pkt. dla pozycji krótkiej – 297,5 pkt.
• NL25.pro dla pozycji długiej 405  pkt. dla pozycji krótkiej -425 pkt.
• NL25.std dla pozycji długiej 405  pkt. dla pozycji krótkiej -425 pkt.
• ES35.pro dla pozycji długiej 1,5  pkt. dla pozycji krótkiej -9.5 pkt.
• ES35.std dla pozycji długiej  1,5  pkt. dla pozycji krótkiej -9.5 pkt.
• OILWTI.pro dla pozycji długiej -632  pkt. dla pozycji krótkiej 622 pkt.
• OILWTI.std dla pozycji długiej -636 pkt. dla pozycji krótkiej 618 pkt.