Rolowania - wartość ostateczna 14-04-2020 23:23

14-04-2020 23:23
TMS Trader & TMS Connect
Rolowania - wartość ostateczna

Rolowania – wartości naliczone:
• BRACOMP.std dla pozycji długiej -150pkt. dla pozycji krótkiej  50pkt.
• BRACOMP.pro dla pozycji długiej  -125pkt. dla pozycji krótkiej 75pkt.