Rolowania w następnym tygodniu TMS MARKETS 13-03-2020 05:17

13-03-2020 05:17
TMS MARKETS
Rolowania w następnym tygodniu TMS MARKETS

TMS MARKETS

17 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: AU.200, OILWTI. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

OIL.WTI dla pozycji długiej -48 pkt. dla pozycji krótkiej 48 pkt.
AU.200 dla pozycji długiej 31 pkt. dla pozycji krótkiej -31 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

18 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: US.30, US.500, US.100, US.2000. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

US.30 dla pozycji długiej 141 pkt. dla pozycji krótkiej -141 pkt.
US.500 dla pozycji długiej 130 pkt. dla pozycji krótkiej -130 pkt.
US.100 dla pozycji długiej 135 pkt. dla pozycji krótkiej -135 pkt.
US.2000 dla pozycji długiej 44 pkt. dla pozycji krótkiej -44 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

19 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: FR.40, NL.25, DE.30, ES.35, PL.20, NATGAS, CH.20, IT.40, EU.50, UK.100. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

FR.40 dla pozycji długiej 125 pkt. dla pozycji krótkiej -125 pkt.
NL.25 dla pozycji długiej 160 pkt. dla pozycji krótkiej -160 pkt.
DE.30 dla pozycji długiej 40 pkt. dla pozycji krótkiej -40 pkt.
ES.35 dla pozycji długiej 57,8 pkt. dla pozycji krótkiej -57,8 pkt.
PL.20 dla pozycji długiej 40 pkt. dla pozycji krótkiej -40 pkt.
NATGAS dla pozycji długiej -44 pkt. dla pozycji krótkiej 44 pkt.
CH.20 dla pozycji długiej 199 pkt. dla pozycji krótkiej -199 pkt.
IT.40 dla pozycji długiej 582 pkt. dla pozycji krótkiej -582 pkt.
EU.50 dla pozycji długiej 65 pkt. dla pozycji krótkiej -65 pkt.
UK.100 dla pozycji długiej 875 pkt. dla pozycji krótkiej -875 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.