Rolowania i święta w nadchodzącym tygodniu 15-05-2020 00:28

15-05-2020 00:28
Rolowania w nadchodzącym tygodniu

Rolowania

19 maja 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: NATGAS, OIL.BRENT, TNOTE. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • NATGAS dla pozycji długiej -201 pkt. dla pozycji krótkiej 201 pkt.
  • OIL.BRENT dla pozycji długiej -50 pkt. dla pozycji krótkiej 50 pkt.
  • TNOTE dla pozycji długiej 23.4375 pkt. dla pozycji krótkiej -23.4375 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Święta

  • ​21.05CH.20 – brak handlu