Rolowania w nadchodzącym tygodniu 08-05-2020 09:46

08-05-2020 09:46
Rolowania w nadchodzącym tygodniu

Rolowania

14 maja  2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: US.VIX, ES.35, FR.40, NL.25. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • US.VIX dla pozycji długiej -50 pkt. dla pozycji krótkiej 50 pkt.
  • ES.35 dla pozycji długiej 25,8 pkt. dla pozycji krótkiej -25,8 pkt.
  • FR.40 dla pozycji długiej 115 pkt. dla pozycji krótkiej -115 pkt.
  • NL.25 dla pozycji długiej 30 pkt. dla pozycji krótkiej -30 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.