Rolowania oraz święta w nadchodzącym tygodniu 03-04-2020 02:55

03-04-2020 02:55
Rolowania oraz święta w nadchodzącym tygodniu

Rolowania

7 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: COCOA, COFFEE, COTTON, SUGAR. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • COCOA dla pozycji długiej 7 pkt. dla pozycji krótkiej -7 pkt.
 • COFFEE dla pozycji długiej -135 pkt. dla pozycji krótkiej 135 pkt.
 • COTTON dla pozycji długiej 23 pkt. dla pozycji krótkiej -23 pkt.
 • SUGAR dla pozycji długiej -3 pkt. dla pozycji krótkiej 3 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Święta

09.04.2020 CZWARTEK

 • AU.200 – handel do 16:00

10.04.2020 PIĄTEK

 • AU.200, CH.20, DE.30, ES.35, EU.50, FR.40, IT.40, NL.25, PL.20, UK.100, US.30, US.100, US.500, US.2000, US.VIX, TNOTE, BUND, SCHATZ – brak handlu
 • GOLD, SILVER – brak handlu
 • OIL.BRENT, OIL.WTI, NATGAS – brak handlu
 • CORN, SOYBEAN, WHEAT, SUGAR, COFFEE, COTTON, COCOA – brak handlu

13.04.2020 PONIEDZIAŁEK

 • AU.200, CH.20, DE.30, ES.35, EU.50, FR.40, IT.40, NL.25, PL.20, UK.100 – brak handlu
 • COFFEE, COCOA, SUGAR – handel od 13:30