Rolowania, dywidendy i święta w nadchodzącym tygodniu 15-05-2020 00:26

15-05-2020 00:26
Rolowania oraz dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania

19 maja 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLIN.pro, GASOLIN.std, HOIL.pro, HOIL.std, NATGAS.pro, NATGAS.std, OILBRNT.pro, OILBRNT.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • GASOLIN.pro dla pozycji długiej -213 pkt. dla pozycji krótkiej 163 pkt.
 • GASOLIN.std dla pozycji długiej -213 pkt. dla pozycji krótkiej 163 pkt.
 • HOIL.pro dla pozycji długiej -372 pkt. dla pozycji krótkiej 326 pkt.
 • HOIL.std dla pozycji długiej -399 pkt. dla pozycji krótkiej 299 pkt.
 • NATGAS.pro dla pozycji długiej -206 pkt. dla pozycji krótkiej 196 pkt.
 • NATGAS.std dla pozycji długiej -206 pkt. dla pozycji krótkiej 196 pkt.
 • OILBRNT.pro dla pozycji długiej -54 pkt. dla pozycji krótkiej 46 pkt.
 • OILBRNT.std dla pozycji długiej -54 pkt. dla pozycji krótkiej 46 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

21 maja 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BITCOIN, PLATIN.pro, PLATIN.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • BITCOIN dla pozycji długiej -8000 pkt. dla pozycji krótkiej 8000 pkt.
 • PLATIN.pro dla pozycji długiej -5 pkt. dla pozycji krótkiej -15 pkt.
 • PLATIN.std dla pozycji długiej -5 pkt. dla pozycji krótkiej -15 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

18 maja 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: CHEVRON. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • CHEVRON dla pozycji długiej 90.3 pkt. dla pozycji krótkiej -129 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

20 maja 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: MICROSFT. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • MICROSFT dla pozycji długiej 35.7 pkt. dla pozycji krótkiej -51 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

21 maja 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: 3M, HARLEY-DAVI, TESCO. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • 3M dla pozycji długiej 102.9 pkt. dla pozycji krótkiej -147 pkt.
 • HARLEY-DAVI dla pozycji długiej 1.4 pkt. dla pozycji krótkiej -2 pkt.
 • TESCO dla pozycji długiej 552.5 pkt. dla pozycji krótkiej -650 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

22 maja 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: J&J, UPS. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • J&J dla pozycji długiej 70.7 pkt. dla pozycji krótkiej -101 pkt.
 • UPS dla pozycji długiej 70.7 pkt. dla pozycji krótkiej -101 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

Święta

 • 21.05 – CH20.pro, CH20.std – brak handlu