Jesteś w centrum świata inwestycji

Rolowania oraz dywidendy w nadchodzącym tygodniu 08-05-2020 09:43

08-05-2020 09:43
Rolowania oraz dywidendy w nadchodzącym tygodniu

ROLOWANIA

14 maja  2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów FR40.std; FR40.pro; NL25.std; NL25.pro; ES35.std; ES35.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • FR40.std dla pozycji długiej 102,5  pkt. dla pozycji krótkiej -127,5 pkt.
 • FR40.pro dla pozycji długiej 102,5 pkt. dla pozycji krótkiej -127,5 pkt.
 • NL25.std dla pozycji długiej 20 pkt. dla pozycji krótkiej -40 pkt.
 • NL25.pro dla pozycji długiej 20 pkt. dla pozycji krótkiej -40 pkt.
 • ES35.std dla pozycji długiej 21,8  pkt. dla pozycji krótkiej -29,8 pkt.
 • ES35.pro dla pozycji długiej 21,8 pkt. dla pozycji krótkiej -29,8 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

12 maja 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie EXXONM. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • EXXONM dla pozycji długiej 60.9 pkt. dla pozycji krótkiej -87 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

13 maja 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: VISA; MBANK . W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • VISA dla pozycji długiej 21 pkt. dla pozycji krótkiej -30 pkt.
 • MBANK dla pozycji długiej 9315 pkt. dla pozycji krótkiej -11500 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

14 maja  2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie UNILEVER; GSK; SHELL  . W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • UNILEVER  dla pozycji długiej 3071,9 pkt. dla pozycji krótkiej -3614 pkt.
 • GSK  dla pozycji długiej 1615 pkt. dla pozycji krótkiej -1900 pkt.
 • SHELL dla pozycji długiej 11,05 pkt. dla pozycji krótkiej -13 pkt. (wartość może ulec zmianie ze względu na to iż dywidenda wypłacana jest w USD a CFD jest kwotowany w GBP).

15 maja  2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie BMW; ADIDAS. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • BMW  dla pozycji długiej 1840,625 pkt. dla pozycji krótkiej -2500 pkt.
 • ADIDAS  dla pozycji długiej 2834,5625 pkt. dla pozycji krótkiej -3850 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.