Rolowania: NATGAS.pro, PALLAD.pro 15-03-2019 08:48

15-03-2019 08:48
21 marca 2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów NATGAS.pro, PALLAD.pro.
Rolowania: NATGAS.pro, PALLAD.pro

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•             NATGAS.pro dla pozycji długiej -5.5 pkt. dla pozycji krótkiej 4.5 pkt.

•             PALLAD.pro dla pozycji długiej 114 pkt. dla pozycji krótkiej -124 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.