Rolowania: FRA40, ESP35.

14-10-2016 10:05
20 października 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów FRA40, ESP35.
Rolowania: FRA40, ESP35.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

-           FRA40 dla pozycji długiej +67,5 pkt. dla pozycji krótkiej -92,5 pkt.,

-           ESP35 dla pozycji długiej +478 pkt. dla pozycji krótkiej -578 pkt.,

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Connect.