Rolowania: FR40.std, NL25.std, ES35.std, OILWTI.std, BRACOMP.std. 13-08-2019 08:51

13-08-2019 08:51
13 sierpnia 2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów FR40.std, NL25.std, ES35.std, OILWTI.std, BRACOMP.std.
Rolowania: FR40.std, NL25.std, ES35.std, OILWTI.std, BRACOMP.std.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•             FR40.std dla pozycji długiej 22,5 pkt. dla pozycji krótkiej -47.5 pkt.

•             NL25.std dla pozycji długiej 70 pkt. dla pozycji krótkiej -90 pkt.

•             ES35.std dla pozycji długiej -1,3 pkt. dla pozycji krótkiej -6,7 pkt.

•             BRACOMP.std dla pozycji długiej -998 pkt. dla pozycji krótkiej 898 pkt.

•             OILWTI.std dla pozycji długiej 5.5 pkt. dla pozycji krótkiej -10.5 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.