Rolowania, dywidendy, święta w następnym tygodniu 17-04-2020 05:05

17-04-2020 05:05
TMS Trader & TMS Connect
Rolowania, dywidendy, święta w następnym tygodniu

Rolowania

21  kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: OILBRNT.pro, OILBRNT.std, GASOLIN.pro, GASOLIN.std, HOIL.pro, HOIL.std, NATGAS.pro, NATGAS.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

OILBRNT.pro  dla pozycji długiej -377 pkt. dla pozycji krótkiej  369 pkt.
OILBRNT.std   dla pozycji długiej  -377 pkt. dla pozycji krótkiej 369  pkt.
GASOLIN.pro  dla pozycji długiej -543 pkt. dla pozycji krótkiej  493 pkt.
GASOLIN.std   dla pozycji długiej  -543 pkt. dla pozycji krótkiej 493 pkt.
HOIL.pro  dla pozycji długiej -314 pkt. dla pozycji krótkiej  214 pkt.
HOIL.std   dla pozycji długiej  -287 pkt. dla pozycji krótkiej 241  pkt.
NATGAS.pro  dla pozycji długiej -169 pkt. dla pozycji krótkiej  149 pkt.
NATGAS.std   dla pozycji długiej  -160 pkt. dla pozycji krótkiej 158  pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

23  kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów:   BITCOIN, WHEAT.pro, WHEAT.std, SOYBEAN.pro, SOYBEAN.std, OATS.pro, OATS.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

WHEAT.pro dla pozycji długiej -12,5 pkt. dla pozycji krótkiej 2,5 pkt.
WHEAT.std dla pozycji długiej -9,5 pkt. dla pozycji krótkiej 5,5 pkt.
SOYBEAN.pro dla pozycji długiej -95  pkt. dla pozycji krótkiej 85 pkt.
SOYBEAN.std dla pozycji długiej -92 pkt. dla pozycji krótkiej 88 pkt.
OATS.pro dla pozycji długiej 137.5  pkt. dla pozycji krótkiej -147,5 pkt.
OATS.std dla pozycji długiej  137,5 pkt. dla pozycji krótkiej -147,5 pkt.
BITCOIN dla pozycji długiej -2000  pkt. dla pozycji krótkiej 2000 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

Dywidendy

22 kwietnia 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach INGBSK. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

INGBSK.  dla pozycji długiej 30780 pkt. dla pozycji krótkiej -38000 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

23 kwietnia 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach P&G, ROLLS-ROYCE. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

P&G dla pozycji długiej 55.349 pkt. dla pozycji krótkiej -79.07 pkt.
ROLLS-ROYCE dla pozycji długiej 603.5 pkt. dla pozycji krótkiej -710 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

 

Święta

21.04.2020 Wtorek

BRACOMP.pro; BRACOMP.std – brak handlu