Rolowania, dywidendy święta w nadchodzącym tygodniu 10-04-2020 03:53

10-04-2020 03:53
Rolowania, dywidendy święta w nadchodzącym tygodniu

TMS Trader & TMS Connect
Rolowania

14  kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BRACOMP.pro; BRACOMP.std  W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:
• BRACOMP.pro  dla pozycji długiej -290 pkt. dla pozycji krótkiej  230 pkt.
• BRACOMP.std   dla pozycji długiej  -310 pkt. dla pozycji krótkiej 210  pkt.
Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

16  kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów:   FR40.pro; FR40.std; NL25.pro; NL25.std; ES35.pro; ES35.std; OILWTI.pro; OILWTI.std W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:
• FR40.pro dla pozycji długiej 217,5 pkt. dla pozycji krótkiej -242,5 pkt.
• FR40.std dla pozycji długiej 217,5 pkt. dla pozycji krótkiej – 242,5 pkt.
• NL25.pro dla pozycji długiej 315  pkt. dla pozycji krótkiej -335 pkt.
• NL25.std dla pozycji długiej 315 pkt. dla pozycji krótkiej -335 pkt.
• ES35.pro dla pozycji długiej -0,3  pkt. dla pozycji krótkiej -7,7 pkt.
• ES35.std dla pozycji długiej  -0,3 pkt. dla pozycji krótkiej -7,7 pkt.
• OILWTI.pro dla pozycji długiej -607,5  pkt. dla pozycji krótkiej 604,5 pkt.
• OILWTI.std dla pozycji długiej -608,5 pkt. dla pozycji krótkiej 603,5 pkt.
Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

17 kwietnia 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach CATERPILLAR. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:
• CATERPILLAR  dla pozycji długiej 72,1 pkt. dla pozycji krótkiej -103 pkt.
Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.
Święta
13.04.2020 PONIEDZIAŁEK

• CFD bazujące na akcjach hiszpańskich, niemieckich, brytyjskich oraz polskich – brak handlu
• DE30.pro, DE30.std, GER30, FR40.pro, FR40.std, GB100.pro, GB100.std, CH20.pro, CH20.std, EU50.pro, EU50.std, PL20.pro, PL20.std, W20x10, NL25.pro, NL25.std, ES35.pro, ES35.std, ESP35, IT40.pro, IT40.std, AU200.pro, AU200.std, COPPER.pro, COPPER.std – brak handlu
• COFFEE.pro, COFFEE.std, SUGAR.pro, SUGAR.std, COCOA.pro, COCOA.std – handel od 13:30
 

TMS Markets
Rolowania

16 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: ES.35; FR.40; NL.25; US.VIX; OIL.WTI. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:
• ES.35 dla pozycji długiej 3,7 pkt. dla pozycji krótkiej -3,7 pkt.
• FR.40 dla pozycji długiej 230 pkt. dla pozycji krótkiej -230 pkt.
• NL.25 dla pozycji długiej 325 pkt. dla pozycji krótkiej -325 pkt.
• US.VIX dla pozycji długiej 435 pkt. dla pozycji krótkiej -435 pkt

* OIL.WTI dla pozycji długiej -606 pkt. dla pozycji krótkiej 606 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.
Święta
13.04.2020 PONIEDZIAŁEK

• AU.200, CH.20, DE.30, ES.35, EU.50, FR.40, IT.40, NL.25, PL.20, UK.100 – brak handlu
• COFFEE, COCOA, SUGAR – handel od 13:30