Rolowania, dywidendy i święta w nadchodzącym tygodniu 16-10-2020 04:35

16-10-2020 04:35
Rolowania, dywidendy i święta  w nadchodzącym tygodniu

TMS Trader
Rolowania

21.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów:  GASOLIN.std; HOIL.std; NATGAS.std.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 

·  GASOLIN.std dla pozycji długiej 148  pkt. dla pozycji krótkiej -178 pkt

·  HOIL.std dla pozycji długiej -79 pkt. dla pozycji krótkiej  29 pkt.

·  NATGAS.std. dla pozycji długiej -491 pkt. dla pozycji krótkiej 481 pkt.

 

22.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BITCOIN; SOYBEAN.std.   W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

·  BITCOIN  dla pozycji długiej -8500 pkt. dla pozycji krótkiej 8500 pkt.

·  SOYBEAN.std dla pozycji długiej -12,5 pkt. dla pozycji krótkiej -17,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swap

Dywidendy

22.10.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: P&G. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

·  P&G  dla pozycji długiej 55,349 pkt., dla pozycji krótkiej -79,07 pkt.

23.10.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach:  CATERPILLAR. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

·  CATERPILLAR dla pozycji długiej 72,1 pkt., dla pozycji krótkiej -103 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl.

Święta

BRAK

 

TMS Connect
Rolowania

21.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLIN.pro; HOIL.pro; NATGAS.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 

·  GASOLIN.pro dla pozycji długiej 158 pkt. dla pozycji krótkiej -168 pkt.

·  HOIL.pro dla pozycji długiej -59 pkt. dla pozycji krótkiej 49 pkt.

·  NATGAS.pro dla pozycji długiej -488 pkt. dla pozycji krótkiej 484 pkt.

 

22.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BITCOIN;  SOYBEAN.pro.  W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

·  BITCOIN dla pozycji długiej -8500 pkt. dla pozycji krótkiej 8500 pkt.

·  SOYBEAN.pro.  dla pozycji długiej  -0,5 pkt. dla pozycji krótkiej -5,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swap

Dywidendy

22.10.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: P&G. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

·  P&G  dla pozycji długiej 55,349 pkt., dla pozycji krótkiej -79,07 pkt.

23.10.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach:  CATERPILLAR. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

·  CATERPILLAR dla pozycji długiej 72,1 pkt., dla pozycji krótkiej -103 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl.

Święta

BRAK

 

TMS Markets
Rolowania

21.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: NATGAS. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

·  NATGAS dla pozycji długiej -486 pkt. dla pozycji krótkiej 486 pkt.

22.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: SOYBEAN. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

·  SOYBEAN dla pozycji długiej 25 pkt. dla pozycji krótkiej -25 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swap