Jesteś w centrum świata inwestycji

Rolowania, dywidendy i święta w nadchodzącym tygodniu 18-02-2021 22:12

18-02-2021 22:12
Rolowania, dywidendy i święta w nadchodzącym tygodniu

TMS Trader

Rolowania

22.02.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BITCOIN. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • BITCOIN dla pozycji długiej -73500 pkt., dla pozycji krótkiej 73500 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

22.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.std, J&J. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.std dla pozycji długiej 0.76 pkt., dla pozycji krótkiej -1.09 pkt.
 • J&J dla pozycji długiej 70.7 pkt., dla pozycji krótkiej -101 pkt.

23.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.std dla pozycji długiej 4.77 pkt., dla pozycji krótkiej -6.82 pkt.

24.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.std, FR40.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.std dla pozycji długiej 3.04 pkt., dla pozycji krótkiej -4.34 pkt.
 • FR40.std dla pozycji długiej 1.56 pkt., dla pozycji krótkiej -2.08 pkt.

25.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: BARCLAYS, AU200.std, JP225.std, UNILEVER. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • BARCLAYS dla pozycji długiej 85 pkt., dla pozycji krótkiej -100 pkt.
 • AU200.std dla pozycji długiej 1.68 pkt., dla pozycji krótkiej -2.39 pkt.
 • JP225.std dla pozycji długiej 10.93 pkt., dla pozycji krótkiej -12.16 pkt.
 • UNILEVER dla pozycji długiej 3196 pkt., dla pozycji krótkiej -3760 pkt.

26.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.std, MCDONALD, EBAY, NIKE. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.std dla pozycji długiej 1.58 pkt., dla pozycji krótkiej -2.25 pkt.
 • MCDONALD dla pozycji długiej 90.3 pkt., dla pozycji krótkiej -129 pkt.
 • EBAY dla pozycji długiej 12.6 pkt., dla pozycji krótkiej -18 pkt.
 • NIKE dla pozycji długiej 19.25 pkt., dla pozycji krótkiej -27.5 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

Splity

 • Brak

Święta

 • Brak

TMS Connect

Rolowania

22.02.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BITCOIN. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • BITCOIN dla pozycji długiej -73500 pkt., dla pozycji krótkiej 73500 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

22.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.pro, J&J. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.pro dla pozycji długiej 0.76 pkt., dla pozycji krótkiej -1.09 pkt.
 • J&J dla pozycji długiej 70.7 pkt., dla pozycji krótkiej -101 pkt.

23.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.pro dla pozycji długiej 4.77 pkt., dla pozycji krótkiej -6.82 pkt.

24.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.pro, FR40.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.pro dla pozycji długiej 3.04 pkt., dla pozycji krótkiej -4.34 pkt.
 • FR40.pro dla pozycji długiej 1.56 pkt., dla pozycji krótkiej -2.08 pkt.

25.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: BARCLAYS, AU200.pro, JP225.pro, UNILEVER. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • BARCLAYS dla pozycji długiej 85 pkt., dla pozycji krótkiej -100 pkt.
 • AU200.pro dla pozycji długiej 1.68 pkt., dla pozycji krótkiej -2.39 pkt.
 • JP225.pro dla pozycji długiej 10.93 pkt., dla pozycji krótkiej -12.16 pkt.
 • UNILEVER dla pozycji długiej 3196 pkt., dla pozycji krótkiej -3760 pkt.

26.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.pro, MCDONALD, EBAY, NIKE. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.pro dla pozycji długiej 1.58 pkt., dla pozycji krótkiej -2.25 pkt.
 • MCDONALD dla pozycji długiej 90.3 pkt., dla pozycji krótkiej -129 pkt.
 • EBAY dla pozycji długiej 12.6 pkt., dla pozycji krótkiej -18 pkt.
 • NIKE dla pozycji długiej 19.25 pkt., dla pozycji krótkiej -27.5 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

Splity

 • Brak

Święta

 • Brak

TMS Markets

Rolowania

25.02.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: TNOTE. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • TNOTE dla pozycji długiej 109.38 pkt., dla pozycji krótkiej -109.38 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

24.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: FR.40. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • FR.40 dla pozycji długiej 1.56 pkt., dla pozycji krótkiej -2.08 pkt.

25.02.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: JP.225. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • JP.225 dla pozycji długiej 10.93 pkt., dla pozycji krótkiej -12.16 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

Święta

 • Brak