Rolowania: CORN, SUGAR, SUGAR.std, COFFEE, COFFEE.std, COTTON, COTTON.std, COCOA, COCOA.std, WHEAT, WHEAT.std, SOYBEAN, SOYBEAN.std, LEANHOG.std 07-02-2019 09:16

07-02-2019 09:16
7 lutego 2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów CORN, SUGAR, SUGAR.std, COFFEE, COFFEE.std, COTTON, COTTON.std, COCOA, COCOA.std, WHEAT, WHEAT.std, SOYBEAN, SOYBEAN.std, LEANHOG.std.
Rolowania: CORN, SUGAR, SUGAR.std, COFFEE, COFFEE.std, COTTON, COTTON.std, COCOA, COCOA.std, WHEAT, WHEAT.std, SOYBEAN, SOYBEAN.std, LEANHOG.std

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•             CORN dla pozycji długiej -85 pkt. dla pozycji krótkiej 75 pkt.

•             SUGAR dla pozycji długiej -1 pkt. dla pozycji krótkiej -3 pkt.

•             SUGAR.std dla pozycji długiej -1 pkt. dla pozycji krótkiej -3 pkt.

•             COFFEE dla pozycji długiej -312.5 pkt. dla pozycji krótkiej 297.5 pkt.

•             COFFEE.std dla pozycji długiej -312.5 pkt. dla pozycji krótkiej 297.5 pkt.

•             COTTON dla pozycji długiej -125 pkt. dla pozycji krótkiej 115 pkt.

•             COTTON.std dla pozycji długiej -125 pkt. dla pozycji krótkiej 115 pkt.

•             COCOA dla pozycji długiej -25.5 pkt. dla pozycji krótkiej 20.5 pkt.

•             COCOA.std dla pozycji długiej -25.5 pkt. dla pozycji krótkiej 20.5 pkt.

•             WHEAT dla pozycji długiej -32.5 pkt. dla pozycji krótkiej 22.5 pkt.

•             WHEAT.std dla pozycji długiej -32.5 pkt. dla pozycji krótkiej 22.5 pkt.

•             SOYBEAN dla pozycji długiej -145 pkt. dla pozycji krótkiej 135 pkt.

•             SOYBEAN.std dla pozycji długiej -145 pkt. dla pozycji krótkiej 135 pkt.

•             LEANHOG.std dla pozycji długiej -505 pkt. dla pozycji krótkiej 490 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.