Jesteś w centrum świata inwestycji

Rolowania: COCOA.std, COFFEE.std, COTTON.std, WHEAT.std. 04-11-2019 10:03

04-11-2019 10:03
7 listopada 2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: COCOA.std, COFFEE.std, COTTON.std, WHEAT.std.
Rolowania: COCOA.std, COFFEE.std, COTTON.std, WHEAT.std.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • COCOA.std dla pozycji długiej -40.5 pkt. dla pozycji krótkiej 35.5 pkt.
  • COFFEE.std dla pozycji długiej -352.5 pkt. dla pozycji krótkiej 337.5 pkt.
  • COTTON.std dla pozycji długiej -90 pkt. dla pozycji krótkiej 80 pkt.
  • WHEAT.std dla pozycji długiej -57.5 pkt. dla pozycji krótkiej 47.5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.