Rolowania: FR40.pro, NL25.pro, ES35.pro, ESP35, OILWTI.pro, BRACOMP.pro 09-08-2019 11:29

09-08-2019 11:29
13 sierpnia 2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów FR40.pro, NL25.pro, ES35.pro, ESP35, OILWTI.pro, BRACOMP.pro.
Rolowania: FR40.pro, NL25.pro, ES35.pro, ESP35, OILWTI.pro, BRACOMP.pro

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•             FR40.pro dla pozycji długiej 15 pkt. dla pozycji krótkiej -35 pkt.

•             NL25.pro dla pozycji długiej 75 pkt. dla pozycji krótkiej -95 pkt.

•             ES35.pro dla pozycji długiej -2 pkt. dla pozycji krótkiej -6 pkt.

•             ESP35 dla pozycji długiej -20 pkt. dla pozycji krótkiej -60 pkt.

•             BRACOMP.pro dla pozycji długiej -988 pkt. dla pozycji krótkiej +948 pkt.

•             OILWTI.pro dla pozycji długiej 6 pkt. dla pozycji krótkiej -10 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl

Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.