Rolowania - aktualizacja 15-10-2020 05:29

15-10-2020 05:29
Rolowania - aktualizacja

TMS Trader
Rolowania – aktualizacja

15.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: OILWTI.std W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

·  OILWTI.std dla pozycji długiej -33 pkt. dla pozycji krótkiej 27 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swap

TMS Connect
Rolowania – aktualizacja

15.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: OILWTI.pro, NL25.pro W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

·  OILWTI.pro dla pozycji długiej -32 pkt. dla pozycji krótkiej  28 pkt.

·  NL25.pro dla pozycji długiej 160 pkt. dla pozycji krótkiej -180 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swap

TMS Markets
Rolowania – aktualizacja

15.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: US.VIX, OIL.WTI. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

·  US.VIX dla pozycji długiej  -112,5 pkt. dla pozycji krótkiej 112,5 pkt.

·  OIL.WTI dla pozycji długiej -30 pkt. dla pozycji krótkiej 30 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swap