Rolowania - aktualizacja 23-04-2020 02:12

23-04-2020 02:12
Rolowania - aktualizacja

23 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BITCOIN, OATS.std, OATS.pro SOYBEAN.std, SOYBEAN.pro, WHEAT.std, WHEAT.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • BITCOIN dla pozycji długiej -4000 pkt. dla pozycji krótkiej 4000 pkt.
  • OATS.std dla pozycji długiej 260 pkt. dla pozycji krótkiej -270 pkt.
  • OATS.pro dla pozycji długiej 262 pkt. dla pozycji krótkiej -268 pkt.
  • SOYBEAN.std dla pozycji długiej -82,5 pkt. dla pozycji krótkiej 72,5 pkt.
  • SOYBEAN.pro dla pozycji długiej -80,5 pkt. dla pozycji krótkiej 74,5 pkt.
  • WHEAT.std dla pozycji długiej -12,5 pkt. dla pozycji krótkiej 2,5 pkt.
  • WHEAT.pro dla pozycji długiej -9,5 pkt. dla pozycji krótkiej 5,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.