Rolowania - aktualizacja 23-04-2020 02:01

23-04-2020 02:01
Rolowania - aktualizacja

 23 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: CORN, SOYBEAN, WHEAT. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • CORN dla pozycji długiej -750 pkt. dla pozycji krótkiej 750 pkt.
  • SOYBEAN dla pozycji długiej -775 pkt. dla pozycji krótkiej 775 pkt.
  • WHEAT dla pozycji długiej -75 pkt. dla pozycji krótkiej 75 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.