Rolowania - aktualizacja 16-04-2020 01:40

16-04-2020 01:40
TMS Markets
Rolowania - aktualizacja

Rolowania

16 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: ES.35; FR.40; NL.25; US.VIX; OIL.WTI. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

ES.35 dla pozycji długiej 5,4 pkt. dla pozycji krótkiej -5,4 pkt.
FR.40 dla pozycji długiej 280 pkt. dla pozycji krótkiej -280 pkt.
NL.25 dla pozycji długiej 365 pkt. dla pozycji krótkiej -365 pkt.

     •    OIL.WTI dla pozycji długiej -617 pkt. dla pozycji krótkiej 617 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.