Rolowania - aktualizacja 16-04-2020 01:39

16-04-2020 01:39
TMS Trader & TMS Connect
Rolowania - aktualizacja

Rolowania

16  kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów:   FR40.pro; FR40.std; NL25.pro; NL25.std; ES35.pro; ES35.std; OILWTI.pro; OILWTI.std W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

FR40.pro dla pozycji długiej 267,5 pkt. dla pozycji krótkiej -292,5 pkt.
FR40.std dla pozycji długiej 267,5 pkt. dla pozycji krótkiej – 292,5 pkt.
NL25.pro dla pozycji długiej 355  pkt. dla pozycji krótkiej -375 pkt.
NL25.std dla pozycji długiej 355 pkt. dla pozycji krótkiej -375 pkt.
ES35.pro dla pozycji długiej 1,4  pkt. dla pozycji krótkiej -9,4 pkt.
ES35.std dla pozycji długiej  1,4 pkt. dla pozycji krótkiej -9,4 pkt.
OILWTI.pro dla pozycji długiej -620  pkt. dla pozycji krótkiej 614 pkt.
OILWTI.std dla pozycji długiej -620 pkt. dla pozycji krótkiej 614 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.