Rolowania - aktualizacja 24-03-2020 00:28

24-03-2020 00:28
Rolowania - aktualizacja

24 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLIN.std, GASOLIN.pro, HOIL.std, HOIL.pro, OILBRNT.std, OILBRNT.pro,  W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • GASOLIN.std dla pozycji długiej -854 pkt. dla pozycji krótkiej 804 pkt.
  • GASOLIN.pro dla pozycji długiej -845 pkt. dla pozycji krótkiej 813 pkt.
  • HOIL.std dla pozycji długiej -133 pkt. dla pozycji krótkiej 33 pkt.
  • HOIL.pro dla pozycji długiej -113 pkt. dla pozycji krótkiej 53 pkt.
  • OILBRNT.std dla pozycji długiej -230 pkt. dla pozycji krótkiej 222 pkt.
  • OILBRNT.pro dla pozycji długiej -229 pkt. dla pozycji krótkiej 223 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.